​​​​​​​​​​​​Entreprenad​​​​​​​Vi utför entreprenader vid anläggning av nya reningsverk samt anläggning av andra vanliga avloppslösningar.​​​​​​​


ENSKILDA AVLOPP
​​​​​​​

Ska du anlägga enskilt avlopp eller har du en befintlig anläggning som behöver åtgärdas?
För enskilt avlopp finns tre huvudsakliga lösningar.
  1. Minireningsverk
  2. Markbädd
  3. Infiltrationsanläggning
Vi tar fram och genomför den lösningen som bäst passar ditt behov.


GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR

Att ansluta till kommunal avloppsrening är inte alltid praktiskt eller ekonomiskt genomförbart. I relativit tätbygga områden kan fastighetsägare gå samman och bilda gemensamhetsanläggning för avlopp. Gemensamhetsanläggningar leder till lägre kostnader för enskilda, är praktiskt ur utrymmessyn samtidigt som en större anläggning kan ha bättre förutsättningar till högre reningsgrad.
KOMMUNALA ANLÄGGNINGAR

Vi utför entreprenader av reningsverk vid kommunala anläggningar. Reningsverken från WSB Clean visar reningsresultat som överträffar Naturvårdsverkets krav för hög miljöskyddsnivå med avseende på BOD7, fosfor och kväve. 

.