Vi är återförsäljare för geotrap

geotrap


GeoTrap är en naturlig mineralbaserad näringsfälla som är speciellt utvecklad vid Åbo Akademi och Åbo
Universitet för att binda kväve och fälla ut fosfor. GeoTrap är baserat på jonbyte. I jonbytesprocessen utbyts
oönskade joner till önskade joner och har tillämpningar inom vattenrening, analytisk kemi och bioteknik.
GeoTrap binder i första skedet ammoniumkväve och i den sekundära processen utfälls även fosfor. GeoTrap
minskar också på lukten genom att binda kvävet före ammoniak bildas och accelererar komposteringsprocessen
genom att hålla näringsämnen i komposten.
​​​​​​​

Välkommen att kontakta oss för mer information.
Ring Robert 090-131810

För att köpa Geotrap direkt klicka här; www.geotrap.se
Här hittar du även geotraps egna sidor på nätet och webshopen.