Vi jobbar med Rådgivning,
​​​​​​​kunskap och kommunikation

RÅDGIVNING


Vi jobbar med följande typer av projekt/uppdrag:
  • VA-utredningar
  • Totalentreprenad för minireningsverk och enskilda avloppsanläggningar
  • Projektering av avloppsanläggningar
  • Försäljning, service och installation av minireningsverk
  • Försäljning av Incinolet förbränningstoalett
  • Ansökningshandlingar
  • Kontroll av utförande av avloppsanläggningar

​​​​​​​Välkommen att kontakta oss för mer information.
guidenceguidence
guidence