​​​​​​​​​​​​Entreprenad och rening av vatten

​​​​​​​Vi utför entreprenader vid anläggning av reningsverk, för vattenrening av oljehaltigt vatten samt anläggning av andra vanliga avloppslösningar.​​​​​​​


​​​​​​​Vi har ett samarbete med AXON MILJÖTEKNIK för rening av oljehaltigt vatten med hjälp av axon miljöfilter. Vi säljer och installeras på deras produkter. ​​​​​​​Vi utför även vattenrening på entreprenad. 

ENSKILDA AVLOPP
​​​​​​​

Ska du anlägga enskilt avlopp eller har du en befintlig anläggning som behöver åtgärdas?
För enskilt avlopp finns tre huvudsakliga lösningar.
  1. Infiltration
  2. Minireningsverk
  3. BDT-anläggning
Vi tar fram och genomför den lösningen som bäst passar ditt behov.


GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR

Att ansluta till kommunal avloppsrening är inte alltid praktiskt eller ekonomiskt genomförbart. I relativit tätbygga områden kan fastighetsägare gå samman och bilda gemensamhetsanläggning för avlopp. Gemensamhetsanläggningar leder till lägre kostnader för enskilda, är praktiskt ur utrymmessyn samtidigt som en större anläggning kan ha bättre förutsättningar till högre reningsgrad.
KOMMUNALA ANLÄGGNINGAR

Vi utför entreprenader av reningsverk vid kommunala anläggningar. Reningsverken som vi arbetar med visar reningsresultat som överträffar Naturvårdsverkets krav för hög miljöskyddsnivå med avseende på BOD7, fosfor och kväve. Vi arbetar bland annat med reningsverk från WSB Clean men har även andra lösningar

.