Emcon Entreprenad bygger på uppdrag av fastigheden ab 2 industrifastighet på Hedensbyn i Skellefteå

Det händer mycket i Skellefteå

Emcon Entreprenad är med och bygger förutsättningar för utvecklingen som sker i Skellefteå just nu. Vi producerar ett flexibelt företagshotell med nya och moderna lokaler för uthyrning. Under hösten 2019 fick vi bygglov för den första etappen.

Byggnaden är i två plan. Det finns möjlighet att hyra t.ex. en över- och en undervåning i kombination, vi anpassar lösningen efter ert önskemål!

Alla lokaler kommer ha indraget VA, el, belysning och fiber. Uppvärmning sker genom golvburen fjärrvärme. Till lokalerna finns tillhörande parkeringsplatser.

Fastighetsfakta

Total uthyrningsyta: ca 1200 kvadratmeter
Lokalyta: 100-1200 kvadratmeter
Vatten/Avlopp: Kommunal VA-anslutning
Portar: 3,5 x 3,5 m
Takhöjd nedervåning: 3,75 m
Takhöjd övervåning: 2,7 m
Hyra enligt överenskommelse